Entertainment Katrienkie

EK GLO . . .

Uit Katrienkie

Onderstaande is ‘n uittreksel uit haar boek, Want die kiewiet maak weer nes.

Ek glo in God die Vader . . . Dit is Hy wat Lig maak wanneer die donker alles wil toemaak. Dit is Hy wat vir die see sê tot waar sy branders mag kom. Dit is Hy wat die berge een vir een in Sy hande optel en neersit waar Hy hulle wil hê. Dit is Hy wat my met soveel liefde en deernis gemaak het. Dit is Hy wat my naam ken, en dit in Sy handpalm geskryf het.

En ek glo in Jesus Christus. Ek glo dat Hy God se Seun is. Ek glo dat Hy in ‘n stal in Bethlehem gebore is. Ek glo dat Hy op aarde tussen stukkende, sondaar mense geleef het en God se liefde uitgestraal het. Ek glo dat Hy saam met sondaars geëet het en dat Sy Goddelike liefde elke kind wat afgedwaal het, weer teruggebring het na die Vader toe. Vandag nog. Ek glo dat Jesus die alleen pad na Golgota gestap het… Ek glo dat Hy elke stukkie sonde van my raakgesien het en besluit het om in my plek die straf daarvoor te dra. Ek glo dat Jesus angsbevange uitgeroep het en so alleen gevoel het daar aan die kruis . . . Ek glo dat Hy van God verlate was, sodat ek nooit, ooit weer alleen hoef te voel nie. Ek glo dat Jesus na drie dae weer opgestaan het uit die dood, en stil langs die Vader gaan sit het . . . sy liefdevolle oë altyd op my. Ek glo dat ek net hier op aarde uitkamp, en dat Jesus eendag gaan kom en my aardse tentjie opvou, sodat ek vir altyd by Hom kan wees.

Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo dat Hy die Een is wat elke dag vir my wys watter pad my voete moet loop. Ek glo dit is Hy wat stil in my hart fluister, wanneer ek nie weet watter kant toe nie. Ek glo dit is Hy wat my elke dag bewus maak van hoe lief God regtig vir my is. Ek glo in die christelike kerk. Ek hoef nie altyd saam te stem met wat die kerk se mense doen en besluit nie. Maar ek glo dat ek deel is van Christus se liggaam. En dat my deeltjie ‘n verskil kan maak in ‘n wêreld wat soms so baie donker is. Ek weet dat ek soms God se Liggaam verlam. Ek weet dat ek soms soos die Skrifgeleerdes en Fariseërs verstrengel raak in die reëls en maniere van kerk hou. So vasgevang, dat ek vergeet om Sy liefde te versprei en uit te dra. Ek weet die Here van die kerk verstaan ook sy kinders se harte. En ek weet Hy huil oor die wyse waarop die duiwel God se kerk elke oomblik van die dag aanval.

Ek glo dat God my sonde vergewe het. Ek weet dat Hy my hart ken en weet dat ek so graag sonder sonde voor Hom wil leef. En ek weet dat Hy weet dat ek net ‘n mens is en foute maak. Ek glo dat Sy genade vir my genoeg is. Altyd en oor-genoeg. Ek glo dat ek eendag saam met God gaan wees. Ek glo dat my aardse lewe net ‘n sandkorreltjie is wat so maklik wegwaai. Maar ek weet ook dat God bemoeienis maak met elke sandkorreltjie. En ek glo dat ek, sandkorreltjie- sondige mens, eendag vir altyd saam met Hom gaan lewe. Ek glo dat my lewe DAN ‘n halleluja sal wees voor God, en dat al die vals note wat ek hier op aarde leef, uiteindelik vreugdevol en volmaak voor Hom sal jubel.

Ek glo dit.

Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.