Community Editions News

Sabie verwelkom nuwe NG leraar

Dominee Uli Trümpelmann (63) en sy vrou Rentia het onlangs ingetree as die nuwe egpaar van die NG (Nederduitse Gereformeerde) Kerk in Sabie.

Sy eerste gemeente was in Meyers Park in Pretoria vir ‘n periode van 11 jaar.  Na ‘n bediening van 18 jaar in Malelane het Ds. Uli  verlede jaar Augustus op pensioen gegaan, maar het gevoel hy is nog nie gereed daarvoor nie en wou nog vir die Here in aktiewe diens wees.  Na Ds. Erik Britz se uittrede met pensioen het hy homself beskikbaar gestel om beroep te word en is onlangs aangestel.

Die egpaar het twee volwasse dogters en is ook  grootouers van 2 kleinkinders.  Hy het in Pretoria grootgeword en op skool al besef hy het ‘n roeping vir die evangelie.  Oupa Trümpelmann was ‘n Duiste sendling.  Ds. Uli het egter nie onmiddelik as dominee gaan leer nie, maar sy loopbaan in die gevangenisdiens begin en gewerk met mense in die dodeselle wat ter dood veroordeel was.

Hy het later jare by die staatsdiens aangesluit, en het Personeel Bestuur toegepas by Pendindaba Atoom Energie Korporasie.  In 1986 het hy begin om buitemuurs te studeer en sy graad voltooi.

Die egpaar het huisouers geword met hul 2 jong kinders by Berg-en-Dal huis vir ongehude moeders.  Grappenderwys verwys Ds. Uli na die tydperk “as ‘n oupa van vele kinders’.  Hulle het toe die eerste beroep aanvaar in Pretoria.

Nadat Ds. Uli se ouers in Sabie kom aftree het, het hy lief geword vir die dorp en vind die mense vriendelik en behulpsaam.

Die egpaar woon tans in hul aftreehuis in Nelspruit, maar sal spoedig na die pastorie toe trek sodra dit reg is.

Ds. Uli sê: “Ek sien uit na my bediening wat voorlê.  Ek het ‘n gemaklike en informele bestuurstyl, asook ‘n goeie sin vir humor. Beide my vrou Rentia en myself is jonk van gees en het energie.  Jesus het in Sy sandale deur die gemeenskap beweeg, op ‘n informele styl, ek ek doen graag dieselfde.   Ek is ‘n diereliefhebber en is baie lief vir honde, veral my Sharpei’s.  Kommunikasie is vir my baie belangrik, en daarom het ek ‘n oop-deur beleid. Ek wil graag Sabie se gemeente opbou met woord en daad.  Ek hou baie van visvang en my motto is: “Ek is ‘n visser van mense, maar ook ‘n visser van visse,”. Ek het al die koerant gehaal en was die enigste dominee wat met die sinode visgevang het vir ontspanning.”

Komponering van musiek en instrumente bespeel is nog talente wat Ds. Uli saam met hom bring; hy is ook ‘n ywerige tuinier en het ‘n passie vir veral aalwyne wat hy kruisbestuif.

“Kom besoek ons gerus en ontmoet myself en my vrou.  Ons Sondagdienste begin om 9h00.  Vir verdere inligting kontak gerus die kerkkantoor op (013) 764 1389.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *