Afrikaans kry hupstoot in Graskop

News, Schools

Gerda van den Bos
30 Mei 2014

Laerskool Graskop het soveel sukses met die ekstra wiskundeklasse in sy interaktiewe sentrum behaal dat hy nou ook Afrikaans in die sentrum aanbied. Van gr. 4 tot gr. 7 woon die klasse by waar daar aanvanklik op uitspraak en klanke gekonsentreer word.

Louisa Matthee, onderwyser, sê die klasse is begin omdat baie van die leerlinge met Afrikaans sukkel en die meeste hoërskole Afrikaans as verpligte vak aanbied. Sy gebruik veral versies om die kinders die regte uitspraak te leer.

“Ons hoop om eersdaags ook met leesgroepies te begin om vir die kinders ’n liefde vir boeke en lees aan te leer,” sê Louisa.

In ’n verdere poging om verskillende tale te bevorder, het die skool met ’n projek begin waarin plakkate opgeplak is wat die basiese groetvorme en woorde soos dankie en asseblief in verskillende tale uitbeeld. Die kinders geniet dit om op dié manier ander tale te leer praat en in die proses leer hulle mekaar beter verstaan.

Leave a Reply