Social

Afriforum -Teen Boelie Gids

Clintin Brummer

Afriforum het ʼn teen boelie gids opgestel wat die groot probleem van boelies aanspreek. Die gids is gemik op ouers en onderwysers, en die hele gids is saamgestel met die doel in gedagte om boelie ʼn ding van die verlede te maak.

In die gids word gedefinieer  in terme van wat ʼn boelie is. “Afknouery of boelie is skadelike of aggressiewe gedrag wat op ʼn aanhoudende en deurlopende wyse plaasvind en spesifiek gerig word op ʼn leerder met minder gesag en selfvertroue as die aanvaller. Die Noorse navorser Olweus identifiseer die volgende drie kenmerke van afknouery: Aggressiewe aksies met die bedoeling om ander kinders seer te maak; ʼn herhaling van hierdie aksies oor ʼn tydperk; en ʼn wanbalans van mag wat die slagoffer hulpeloos laat sodat hy homself nie doeltreffend teen die aggressiewe gedrag kan verdedig nie.”

Vyf tekens wat kan aandui dat jou kind ʼn slagoffer van afknouery kan wees:

  1. Ongewillig om skool toe te gaan: As jou kind dit normaalweg geniet om skool toe te gaan en ewe skielik nie meer wil gaan nie, kan dit daarop dui dat hy by die skool afgeknou word. Moenie gefrustreerd raak deur sy onwilligheid om daaroor te praat nie, maar gesels eerder met jou kind oor die redes waarom hy nie meer wil skool toe gaan nie. Ouers moet geduldig wees as kinders aanvanklik bietjie senuweeagtig is om hulle te vertel wat aangaan.
  2. Veranderinge in slaap patrone: Studies toon dat 36% van kinders wat slagoffers van afknouery is, slaapprobleme het. Kinders wat afgeknou word, kan soms parasomnieë of nagmerries Afknouery kan ook tot depressie by kinders lei, wat dan kan veroorsaak dat kinders sukkel om te slaap of dat hulle te veel slaap.
  3. Verandering in geaardheid: As ʼn ouer moet jy jouself afvra of jou kind se geaardheid verander het en of hy buierig is terwyl hy voorheen gelukkig of toeganklik was. Só ʼn verandering kan die gevolg wees van hormonale veranderinge, veral by tieners, maar dit kan ook ʼn teken wees dat iets of iemand jou kind seermaak. Ouers ken hul kinders die beste, en daarom is dit juis belangrik dat hulle oplet na hulle kinders se houdings en buie.
  4. Vriend verskuiwings: Hou jou kind se vriendegroep dop, want só kan jy agterkom wie hy ignoreer. Jou kind kan homself van ʼn vorige vriendegroep distansieer.
  5. Punte wat daal: Akademiese prestasies of punte wat daal, kan die gevolg wees van kinders wat bang is om skool toe te gaan, juis omdat hulle afgeknou word. Die skool word ʼn omgewing van vrees en angstigheid, eerder as ʼn omgewing waar daar geleer en genot ervaar word. Dít kan negatiewe gevolge vir kinders inhou omdat hulle hulle belangstelling in hulle skoolwerk verloor. Ouers moet hulle kinders se akademiese punte moniteer en as daar ʼn groot daling is, moet hulle die moontlikheid oorweeg dat groter probleme die oorsaak daarvan kan wees

Die handleiding is op Afriforum Helpende Hand se web werf beskikbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *