News

Tuisonderrig: Ja of Nee?

Michele du Plessis

 

Tuisonderrig is nog steeds ‘n uiters kontroversiële onderwerp. Daar is uiteenlopende opinies oor die voordele en nadele van tuisonderrig.

 

Volgens ouers wat tuisonderrig toepas, word hul kinders word nie aan groepsdruk, boelies, ongesonde kompetisie of die afbrekende aanmerkings van ander leerders of onderwysers blootgestel nie. Dit bied ook ‘n veilige en meer ontspanne leeromgewing en kan daar dus aan die kind se unieke behoeftes voorsien word. Kinders kan teen hul eie tempo werk en kry die kans om onderwerpe behoorlik onder die knie te kry alvorens hulle aanbeweeg met ‘n volgende les. Ook bring tuisskolers meer tyd saam met hulle gesinne deur en dit lei tot sterker bande tussen gesinslede.

 

Vele verdere voordele word uitgelig, maar die nadele kan nie misgekyk word nie. Johan Kruger, hoof te Laerskool Sabie, is geen voorstander van tuisondderrig nie. “My persoonlike opinie, maar ek is geen voorstaander daarvan nie en ek dink ouers doen hulle kinders ʼn onreg aan. Die kind moet as gebalanseerde individu die volwasse wêreld tegemoet kan stap. Tuisonderrig beperk sy sosiale, sport en kulturele ontwikkeling en sosialisering met ander kinders help hom om die uitdagings van die hedendaagse wêreld te kan trotseer.  Tuisonderrig bied dit nie. Daar is baie negatiewe en ek kon nog nooit enige waardetoevoeging tot sulke kinders sien as hulle uiteindelik voor die toets kom om in die samelewing in te skakel nie, my opinie, baie sal en mag met my verskil,” het Johan Kruger gesê.

 

Tuisonderwys is nie noodwendig die ideale oplossing vir alle gesinne nie. Die impak op die hele huishouding moet deeglik oor besin word. Tuisonderrig verg baie dissipline en toewyding en die ouer moet in staat wees om die nodige leiding en riglyne daar te stel om aan die kind die nodige struktuur te verskaf, anders is optimale akademiese resultate nie moontlik nie.  Tog, uiteraard is dit die ouers se besluit of hulle hul kind gaan tuisonderrig of gaan toelaat om skool toe te gaan. Kenners se raad aan ouers is om deeglik navorsing oor die voor en nadele van tuisonderrig te doen voor hulle besluit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *